【QQ2012正式版(5058)官方最新版下载】

  • A+

腾讯QQ正式版更新至5058版本,数字签名是2012年10月19日,其中加入了QQ会员个性签名支持输入表情,群视频秀新增“献花”等互动等功能,一起随软媒小编来看具体内容:

腾讯QQ2012正式版(5058) 更新内容:

1.QQ会员个性签名支持输入表情;

2.群视频秀新增“献花”等互动功能;

3.精彩“推荐QQ表情” 一键批量“下载”;

4.全面优化会话窗口合并功能;

5.视频美化功能新增多套QQ会员尊享素材。

 

支持运行环境:Windows XP/Vista/Win7/Win8

QQ2012正式版(5058)官方下载:

【点我下载】(54.16MB)

备用下载:访问

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: